Ngaahi fakamatala fekau’aki moe Covid-19 (vailasi 19)

Tongan (Lea Faka-Tonga)

Fekau’aki mo e ngaahi ongoongo fakamuimuitaha mo e ngaahi fakamataLa mo’oni mo falala’anga ki he ngaahi me’a ‘oku hoko fekau’aki mo e kolonavailasi’, kātaki ‘o ngāue’aki ‘a e Uepisaiti ko e https://covid19.govt.nz/