MO LE FA'AMALAMALAMAINA ATILI O LE FA'AMA'I SIAMA PIPISI O LE KORONA-19 (COVID-19)

Samoan (Gagana Samoa)

 Mo tulaga uma lata mai o lenei fa’aaliga, va’ai le https://covid19.govt.nz/